Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Xây dựng ứng dụng smarthome với Qt/C++

– Đây là phần mềm mình phát triển dựa trên Qt/C++ . Một vài hình ảnh và video demo :

+ Chương trình trên PC : 

+ Giao diện trên board linux freescale imx28:

smarthome_linux

 

+ Giao diện trên PC :

smarthome2 smarthome1

 

+ Giao diện trên board linux Android :

smarthome_mobile1 smarthome_mobile2

 

Leave a comment

No comments yet.

Leave a Comment