Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Thu thập và xử lý dữ liệu với kit Raspberry pi qua module RFID_RC522

– Đọc dữ liệu RFID từ module RC522 qua chuẩn giao tiếp SPI

– Điều khiển GPIO để bật tắt loa beap báo trạng thái

– Giao tiếp với máy tính qua mạng LAN dựa trên socket tcp/ip

 

Jpeg

Leave a comment

One Response to “Thu thập và xử lý dữ liệu với kit Raspberry pi qua module RFID_RC522”

  1. Dat
    August 4, 2016 at 4:36 pm #

    Tất cả bằng C++ à ? Có thể dùng C được ko bác ? Ko lập trình giao diện !

Leave a Comment