Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Hướng dẫn cài đặt QT và tạo ứng dụng đầu tiên

  1. Hướng dẫn cài đặt

–          Download bản cài đặt QT từ trang chủ  http://qt-project.org/downloads

1

–             Tùy vào hệ điều hành đang sử dụng mà chọn bản cài đặt phù hợp. Nếu chạy trên windows thì nên chọn bản cài đặt cho Android để có thể build được cho thiết bị android.

–             Tiến hành cài đặt bình thường, chỉ cần nhấn Next.

2

  1. Tạo ứng dụng đầu tiên

–          Khởi động QT

3

–          Giao diện chính của chương trình

4

–          Ta chọn File à New File or Project… ta có giao diện như hình

5

 

6

7

8

9

–          Ta có giao diện Project như hình, nhấn nút tam giác màu xanh để chạy chương trình

10

–          Ứng dụng được hiện lên, vì chúng ta chưa code chương trình nên chỉ hiện lên một form trống như hình

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

No comments yet.

Leave a Comment