Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

hệ thống dẫn đường và giám sát phương tiện ứng dụng nhúng linux

* Một vài hình ảnh demo:

car_navi_linux1 car_navi_web1 car_navi_web2

* Giám sát phương tiện qua website trực tuyến * Chức năng dẫn đường qua bản đồ có hỗ trợ giọng nói* Tìm kiếm vị trí qua bản đồ trên kit ARM sử dụng embedded linux
* Giám sát video qua mạng 3G , camera được gắn trên KITLeave a comment

No comments yet.

Leave a Comment