Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Giới thiệu tổng quan về QT

Qt Framework là một bộ công cụ lập trình lập trình đa nền tảng dùng để phát triển các ứng dụng GUI cũng như các dòng lệnh. Chương trình QT chỉ cần viết một lần sau đó có thể biên dịch trên nhiều các nền tảng, hệ điều hành khác nhau mà hầu như không cần chỉnh lại nhiều mã nguồn. Hiện nay QT hỗ trợ các hệ điều hành như Linux, MacOs, Windows, Symbian, Meamo, và mới đây là Android…. QT hiện đang thuộc bản quyền của Digia(http://qt.digia.com/), được phân phối với hai giấy phép khác nhau là giấy phép phần mềm tự do mã nguồn mở(GPL v2) và giấy phép phần mềm độc quyền(QT Commericial License).

Ngôn ngữ chủ yếu được sử dụng bởi QT là C++ và QML(môt ngôn ngữ tương tự với Javascript). Ngoài ra còn có thể lập trình QT bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Python, D….

Leave a comment

No comments yet.

Leave a Comment