Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Đo nồng độ dung dịch qua device driver ADC

Ứng dụng :  Xây dựng project ứng dụng đo nồng độ 1 số dung dịch

Kiến thức :

– Kiến thức device driver , ADC trên linux

– lập trình Qt trên nền tảng embedded linux

bạn quan tâm có thể tham khảo tutorial hướng dẫn sơ qua về driver này :

http://hethongnhung.com/viet-driver-va-ung-dung-doc-adc-tren-kit-mini2440/

Leave a comment

No comments yet.

Leave a Comment