Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Project điều khiển led trên smartphone ứng dụng lập trình Qt/QML/C++

Như mình đã giới thiệu Qt/QML là bộ thư viện rất hữu ích không chỉ trên embedded linux mà còn cả trên smartphone đối với việc lập trình di động. Dưới đây là ứng dụng điển hình mà mình đã sử dụng Qt để viết ứng dụng cho smartphone, để tải ứng dụng bạn có thể lên google  play (android) hoặc appstore (iOS) để tải về và trải nghiệm.

Link google play (android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.qtproject.example.LedMagic

Link applestore (iOS) : https://itunes.apple.com/us/app/ledmagic/id868040918?l=vi&ls=1&mt=8

+ Giao diện phần mềm : 

Leave a comment

No comments yet.

Leave a Comment