Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Project điều khiển led trên smartphone ứng dụng lập trình Qt/QML/C++

Như mình đã giới thiệu Qt/QML là bộ thư viện rất hữu ích không chỉ trên embedded linux mà còn cả trên smartphone đối với việc lập trình di động. Dưới đây là ứng dụng điển hình mà mình...

Hướng dẫn connect SIGNAL – SLOT trên 2 class khác nhau

Hướng dẫn kết nối SIGNAL – SLOT trên 2 class –          Yêu cầu: + Tạo một project có một button LOGIN và một Text Edit + Khi hhấn nút LOGIN thì sẽ hiện lên một form yêu cầu nhập User name...

Hướng dẫn connect Signal – Slot trên cùng một Class

Cách kết nối SIGNAL – SLOT a.Giới thiệu –          Đây là một cơ chế giúp cho việc truyền thông điệp giữa các đối tượng trong Qt trở nên đơn giản hơn so với nhiều Framework khác....

Chương trình Hello Word

Chương trình Hello Word Yêu cầu: Tạo chương trình có một nút nhấn và một Text Edit. Khi nhấn nút thì Text Edit hiện chữ “Hello Word!” Kiến thức cần nắm –          Cách tạo một Project –         ...

Hướng dẫn cài đặt QT và tạo ứng dụng đầu tiên

Hướng dẫn cài đặt –          Download bản cài đặt QT từ trang chủ  http://qt-project.org/downloads –             Tùy vào hệ điều hành đang sử dụng mà chọn bản cài đặt...

Giới thiệu tổng quan về QT

Qt Framework là một bộ công cụ lập trình lập trình đa nền tảng dùng để phát triển các ứng dụng GUI cũng như các dòng lệnh. Chương trình QT chỉ cần viết một lần sau đó có thể biên dịch...

Hướng dẫn sử dụng Layout trong Qt không dùng designer

Ở bài trước, chúng ta đã biết sơ qua về cách sắp xếp các widgets sử dụng công cụ designer của Qt, tức là dạng kéo thả. Còn trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách sử dụng các Layouts của...

Hướng dẫn sử dụng Layout trong Qt dùng Qt designer

Trong hướng dẫn này, các bạn sẽ học cách sử dụng các Layouts trong QT. Chúng ta sẽ sử dụng designer thay vì code bằng tay. Tạo 1 project mới : File->New File or Project… Applications->Qt Gui Application->Choose… Chúng...