Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Hướng dẫn build yocto and qt5 cho udoo neo board

Đây là bài viết tham khảo về cách build yocto cho UDoo Neo board, đồng thời cũng là bài bổ sung cho các bạn đang học lớp Basic Embedded Linux Training. 1.Cài đặt các package yêu cầu cho yocto : Cũng tương...

Hướng dẫn build linux với yocto project cho board beaglebone black, linux kernel 4.5.7

Đây là bài viết tham khảo về cách build yocto cho beaglebone black, đồng thời cũng là bài bổ sung cho các bạn đang học lớp Basic Embedded Linux Training. Hiện tại kernel tạo ra với yocto này có version...

Hướng dẫn build yocto cho raspberry pi

Bài viết này là 1 phần trong lab thực hành cho các bạn lớp training embedded linux. Trước khi bắt đầu làm việc với môi trường yocto trên linux thì bạn cần cái một số package phụ thuộc sau đây...

Cài đặt và cấu hình môi trường phát triển Qt trên kit mini2440

Đây là cách cài đặt môi trường phát triển Qt trên kit mini2440 theo mình nghĩ là nhanh nhất, giúp ích cho các bạn beginner. Từng bước thực hiện như sau : Đầu tiên bạn phải tắt Qtopia tự khởi...

Cài đặt openssh cho kit friendlyarm mini2440 , tiny6410

Source đính kèm : openssh4mini2440.tar                SSH là gì ,tại sao phải dùng SSH cho mini2440 mình sẽ không nói chi tiết,bạn có thể google để tìm hiểu thêm. Ở đây mình chỉ nói đơn giản...

Viết driver và ứng dụng đọc ADC trên kit mini2440

Nội dung : 1. Driver : #include <linux/errno.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/module.h> #include <linux/slab.h> #include <linux/input.h> #include <linux/init.h> #include <linux/serio.h> #include...

Hướng dẫn lập trình device driver cơ bản_Phần 2

CÁC THAO TÁC TRÊN FILE DEVICE : /* open led file */ int leds_open(struct inode *inode, struct file *file) { struct leds_device *leds_devp; /* get cdev struct */ leds_devp = container_of(inode->i_cdev, struct leds_device,...

Hướng dẫn lập trình device driver cơ bản _ phần 1

           Ở 2 bài trước mình đã làm bài hướng dẫn viết chương trình điều khiển gpio theo kiểu biên dịch và chạy trực tiếp trên lớp application. Còn trong bài viết này mình sẽ giới thiệu...

HD cách lập trình điều khiển GPIO trên Raspberry pi bằng C++ (Phần 2-kết hợp ngắt)

Nội dung cần xem trước :  http://hethongnhung.com/gioi-thieu-cach-lap-trinh-dieu-khien-gpio-tren-raspberry-pi-bang-c/ Tham khảo : http://man7.org/linux/man-pages/man2/sigaction.2.html Có một lỗ hổng cơ bản trong chương...

Hướng dẫn cách lập trình điều khiển GPIO trên Raspberry pi bằng C++

Bài viết này giới thiệu cách làm thế nào để truy xuất GPIO bằng C++ trên kit RPI . Có 2 cách để thực hiện điều này : – Cách thứ nhất là tác động trực tiếp tới các thanh ghi GPIO trên...