Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Cài đặt Qt cho Raspberry pi với 1 lệnh duy nhất

Có nhiều cách build Qt cho Raspberry (Rpi), đây là cách mà mình cảm thấy nhanh lẹ nhất. Chỉ cần 1 lệnh duy nhất để cài  Qt development tools :

sudo apt-get install qt4-dev-tools

Tham khảo 1 số cách build Qt như sau :

– Build chéo ,nghĩa là bạn build Qt sử dụng trình biên dịch chéo sau đó copy các file thư viện cần thiết xuống board, với mỗi lần biên dịch thì thực hiện build trên Desktop ra file thực thi rồi chép file đó xuống kit để chạy

– Cách thứ 2 đó là cài đặt cả thư viện Qt và IDE Qt Creator lên thẳng trên kit. Nhờ vậy bạn có thể lập trình và biên dịch ngay trên kit. Tuy nhiên với cách này có vể không ổn lắm tại vì cấu hình kit để chạy Qt creator rất chậm,thao tác sẽ rất ì ạch.

Do đó,Theo mình cách tiện nhất bạn chỉ cần cài đặt Qt developments tool với 1 lệnh như trên là đủ. Để lập trình và biên dịch các bạn cần cài đặt Qt Creator cho desktop,đây là công cụ để mình soạn thảo code sẵn sau đó đem code này xuống kit, sử dụng qmake vừa cài đặt để build là xong :

$cd qt-folder-project/

$qmake

$make

Leave a comment

No comments yet.

Leave a Comment