Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Cài đặt openssh cho kit friendlyarm mini2440 , tiny6410

Source đính kèm : openssh4mini2440.tar
 
             SSH là gì ,tại sao phải dùng SSH cho mini2440 mình sẽ không nói chi tiết,bạn có thể google để tìm hiểu thêm. Ở đây mình chỉ nói đơn giản 1 ví dụ thế này : bình thường với kit mini2440 khi không có ssh bạn phải dùng cổng COM để chạy debug, đánh lệnh hoặc để nạp 1 file gì đó xuống kit bạn phải cắm usb hoặc qua những thao tác rừm rà . Giờ nếu bạn có ssh thì môi trường phát triển của bạn sẽ đơn giản đi rất nhiều. Mỗi lần xài bạn chỉ cần cắm nguồn và cắm dây mạng LAN hoặc gọn hơn là usb wifi là đủ, không cần dây usb2com hay gì cả.
 
             Rồi, đi vô vấn đề chính. Ở đây cho đơn giản ,mình đã build sẵn tất cả và đóng gói thành 1 file do đó bạn chỉ cần chép xuống kit và cấu hình nó là xong. File này mình đã đính kèm bên trên các bạn nhớ down về để sử dụng. Từng bước cấu hình openssh cho mini2440 cũng như 6410 như sau :
 1. Giải nén thư mục mình đã build sẵn :

[root@FriendlyARM mini2440]# tar zvxf openssh4mini2440.tar.gz

 1. copy các file đè lên các thư mục rootfs trên kit :

[root@FriendlyARM mini2440]# cp -r ./openssh4mini2440/ /

 1. Thêm dòng này vào cuối file /etc/passwd (sử dụng lệnh $vi /etc/passwd)

sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin

 1. Tạo các shotcut nếu chưa có :

# ln -s /lib/libz.so.1.2.5  /lib/libz.so.1

# ln -s /lib/libcrypto.so.1.0.0 /lib/libcrypto.so

# ln -s /lib/libssl.so.1.0.0 /lib/libssl.so

 1. Set quyền truy xuất cho các file sau :

chmod 700 /usr/local/etc/ssh_host_*

 1. Chạy sshd :[root@FriendlyARM openssh4mini2440]# /usr/sbin/sshd

7 .  Muốn ssh tụ động chạy lúc khởi động kit thì ta thêm lệnh trên vào cuối file /etc/init.d/rcS như sau :

/bin/qtopia & echo ”                                  ” > /dev/tty1

echo “Starting Qtopia, please waiting…” > /dev/tty1

/usr/sbin/sshd

 1. Cần đặt password root cho kit để sử dụng ssh tren window bằng lệnh :

[root@FriendlyARM mini2440]#passwd

 • Khuyến khích sử dụng chương trình SSH SECURE SHELL trên windows để giao tiếp với kit

ssh

Leave a comment

One Response to “Cài đặt openssh cho kit friendlyarm mini2440 , tiny6410”

 1. February 1, 2015 at 7:59 am #

  good
  bai viet cua Dong rat huu it
  hy vong se co nhieu bai huong dan hay cho ae nhe

Leave a Comment