Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Basic Embedded Linux Training_khóa 2018

 

Khóa hc “Basic Embedded Linux ”  là khóa hc embedded linux đu tiên và s đượưu tiên nhiu nht v cht lượng nhm đem đến 1 cái nhìn tng quan và kiến thc cơ bn v kiến trúc ARM Linux, cách biên dch , cài đt OS cho hardware , cũng như cách lp trình cơ bn cho device driver, và ng dng graphics trên nn tng linux.

 embedded-system-training

Trong khóa 2018 này sẽ có 1 số thay đổi để cập nhật theo xu hướng về nội dung , cũng như về dòng chip sẽ được tiếp cận thực hành, cụ thể sẽ không dùng chip iMX6D nữa mà sẽ dùng chip iMX6SX. Điểm đặc biệt ở dòng này là tích hợp cả MCU và MPU bên trong 1 chip, gồm cả core A9 và core M4. Điều đó có nghĩa chip này sẽ hỗ trợ chạy cùng lúc song song linux và rtos sử dụng chung share-memory và peripheral. Các bạn sẽ được tiếp cận và so sánh sâu hơn giữa MPU và MCU, cũng như giữa lập trình firmware và linux. Khi nào cần MCU, khi nào cần MPU hoặc khi nào cần cả hai?

Kết quả hình ảnh cho udoo neo

Thông tin khóa học :

I. Lch hc :  S da theo s đông la chn, các bn đăng ký s la chn xem mình có th tham gia được nhng option nào , ví d như : ti 2-4 (6h30-8h30) , ti 3-5 (6h30-8h30).

II. Tng thi gian hc : mc đnh ti thiu s là 2 tháng nhưng nếu chưa nm được s được theo hc li min phí đến khi nào nm được thì thôi.

III. Project cui khóa : Mi bn hoc mi nhóm s phi làm thành công 1 project đ áp dng nhng gì đã hc được. Ý tưng project này s là t do, các bn có quyn t suy nghĩ hoc có th ly t đ án tt nghip các bn đang làm. Đương nhiên project này s được hướng dn nhit tình đến khi nào thành công.

IV. Thiết b thc hành : Nếu không có gì thay đi thì các bn s thc hành da trên kit UDOO NEO FULL freescale iMX6SX đưc cung cp min phí trong sut quá trình hc. Dòng iMX6 là dòng chip mang tính thương mại cao, hiện được rất nhiều công ty chọn cho sản phẩm của mình.

V. Ni dung chương trình (Nội dung được thiết kế bởi hethongnhung.com – Vui lòng không sao chép)

1. Gii thiu v embedded linux platform :

 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình các tool/software cần thiết cho khóa học (vmware, ubuntu, winscp, putty, win32diskimager..)
 • Gii thiu v linux, vì sao cn có OS? Vì sao cn Linux?
 • So sánh nền tảng embedded linux với các platform khác.
 • Các yêu cầu tối thiểu về hardware để có thể chạy được linux.
 • Giới thiệu sơ qua về board udoo neo

2. Kiến thc căn bn v linux .

 • Kiến trúc chung của 1 hệ thống nhúng linux.
 • Khái nim uboot, kernel, device tree, rootfs.
 • Khái niệm version và distro linux.
 • Phân biệt kernel type uImage và zImage.
 • Cu trúc file, thư mc trên linux
 • Các thao tác, lnh cơ bn hay s dng trên linux
 • Các phân cp permission trên linux.
 • Các trình son tho và cách s dng
 • Kiến thc v compiler/toolchain
 • Makefile , Compiling and Linking trên linux.
 • Bài tp :

+ Viết chương trình đơn gin và biên dch bng cmd trên linux thông qua GCC/ G++

+ Viết chương trình đơn gin và biên dch thông qua Makefile.

3. Embedded linux trên imx6.

 • Gi thích khái nim v MPU và MCU. 8 bit MCU/MPU, 32 bit MCU/MPU.
 • Gii thiu v ARM processor nói chung và ARM cotex-A9/M4 nói riêng.
 • Cách flash và boot linux cho kit udoo neo imx6.
 • Các bước cấu hình và khởi tạo môi trường phát triển cho board udoo neo : usb direct connection, web control panel, ssh, remote VNC, CDC serial,…
 • Linux system boot sequence trên imx6, các kiểu boot linux khác nhau.
 • Trình biên dịch chéo và cách biên dịch ứng dụng cho ARM Linux.
 • Viết một ứng dụng C đơn giản sau đó nạp và chạy trên board udoo neo.
 • Biên dịch lại kernel, device tree cho udoo neo imx6.

4. Basic device driver :

 • Khái niệm user space, kernel space, phân loại và nhận dạng các loại device driver trên linux (character, block, network).
 • Character device driver:

         + Tổng quan về cấu trúc của một character driver thông qua ví dụ đơn giản.

         + Makefile và cách biên dịch driver.

         + Các phương pháp load driver vào hệ thống.

         + Lab 1.1 : kernel module đơn giản với 2 hàm module_init và module_exit

         + Lab 1.2 : số định danh và các hàm đăng ký số định danh register_chrdev_region và alloc_chrdev_region

         + Tạo device file và class  cho driver thông qua các hàm: class_create, device_create, cdev_init, cdev_add

          + Lab 1.3 : Viết driver gpio và application cho udoo neo

          + Lab 1.4 : Cách sửa KConfig và Makefile để đưa một module vào menuconfig

          + Lab 1.5 : Cách trúc file_operation và thực hành với chương trình calculator

          + Bài tập: Gao tiếp LCD 16×2 qua gpio trên udoo neo.

           + Lập trình serial port , cách giao tiếp giữa cotex M4 và cotex A9 sử dụng ttyMCC.

 • Tìm hiểu driver I2C trên linux và các loại sensor tích hợp sẵn trên kit udoo neo gồm: 3-Axis Accelerometer, 3-Axis Magnetometer, 3-Axis Digital Gyroscope
 • Giao tiếp sensor trên udoo neo theo phương pháp 1 : Viết chương trình trên userspace thông qua driver I2C.
 • Giao tiếp sensor trên udoo neo theo phương pháp 2 : Viết chương trình trên userspace thông qua driver của Gyroscope.
 • Giao tiếp sensor trên udoo neo theo phương pháp 3 : Viết chương trình GUI sử dụng Qt thông qua driver I2C. (sau khi học xong Qt)
 • Thc thành làm vic vi các driver khác như : uart, i2c, pwm, spi, adc, ….

5. Qt/QML Programming basic :

 • Hưng dn cách build và khi to môi trưng Qt t qt-everywhere-opensource.
 • Cách build và load chương trình Qt sau đó chy trên board.
 • Hương dn lp trình với các widget, object, signal/slots comunication. Chương trình calculator đơn giản.
 • Cách tạo object mới. Ứng dụng tạo object serialport để giao tiếp với device file của driver.
 • Lập trình QML kết hợp javascript để tạo giao diện và animation cho ứng dụng Qt.
 • Thc hành viết chương trình ng dng Qt đ giao tiếp vi device driver.

6. Các chủ đề mở rộng (nếu còn thời gian)

 • Kỹ thuật debug và gỡ lỗi trên linux sử dụng gdb.
 • Lập trình shell trên linux.
 • Tìm hiểu khả năng chạy song song RTOS và Linux trên udoo neo và cách giao tiếp IPC giữa core A9 và M4.
 • Lập trình giao tiếp với cloud IoT để điều khiển và đồng bộ qua internet.
 • Phương pháp đánh giá hiệu năng của ứng dụng để chọn linh kiện phù hợp cho hệ thống

7. Đ án cui khóa :

 • Chn đ tài và hưng dn các bưc thc hin đ hoàn thành.
 • Bo v project cui khóa sau khi hoàn thành.

Trên đây ch là nhng ni dung mang tính tham kho, trong quá trình hc có th s b sung thêm nhng ni dung khác nếu cn thiết. Các bn có th góp ý đ nâng cao thêm cht lượng.

Cui cùng s là hc phí và đa đim hc :

 • Hc phí : 3 triu
 • Đa đim : nhà khách bộ quốc phòng, số 18D Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TPHCM
 • Thi gian khai ging d kiến : liên tục mỗi tháng, bạn follow fanpage để theo dõi lịch cụ thể nhé
 • Đ đăng ký tham gia, mi bn click vào link sau : Phiếu Đăng Ký Tham Gia
 • Website :  http://hethongnhung.com ;  http://laptrinhnhung.com

Một số hình ảnh của các khóa học trước:

 

 

Video demo cho lớp học khai giảng ngày 10/07/2016. Chọn chế độ HD để xem rõ hơn nhé 🙂

Người đăng: Embedded System vào 11 Tháng 7 2016

Leave a comment

No comments yet.

Leave a Comment