Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes
Facebook RSS Reset

Basic Embedded Linux Training_khóa 2016

Khóa hc “Basic Embedded Linux ”  là khóa hc embedded linux đu tiên và s được ưu tiên nhiu nht v cht lượng nhm đem đến 1 cái nhìn tng quan và kiến thc cơ bn v kiến trúc ARM Linux, cách biên dch , cài đt OS cho hardware , cũng như cách lp trình cơ bn cho device driver, và ng dng graphics trên nn tng linux.

 embedded-system-training

Bên dưới là nội dung tham khảo của khóa 2016. Trong khóa 2017 này sẽ có 1 số thay đổi để cập nhật theo xu hướng về nội dung , cũng như về dòng chip sẽ được tiếp cận thực hành, cụ thể sẽ không dùng chip iMX6D nữa mà sẽ dùng chip iMX6SX. Điểm đặc biệt ở dòng này là tích hợp cả MCU và MPU bên trong 1 chip, gồm cả core A9 và core M4. Điều đó có nghĩa chip này sẽ hỗ trợ chạy cùng lúc song song linux và rtos sử dụng chung share-memory và peripheral. Các bạn sẽ được tiếp cận và so sánh sâu hơn giữa MPU và MCU, cũng như giữa lập trình firmware và linux. Khi nào cần MCU, khi nào cần MPU hoặc khi nào cần cả hai?

Thông tin khóa học :

I. Lch hc :  S da theo s đông la chn, các bn đăng ký s la chn xem mình có th tham gia được nhng option nào , ví d như : ti 2-4-6 (6h30-8h30) , ti 3-5-7 (6h30-8h30) hoc sáng th 7 (6h30-8h30) + sáng ch nht(8h30-11h30).

II. Tng thi gian hc : mc đnh ti thiu s là 2 tháng nhưng nếu chưa nm được s được theo hc li min phí đến khi nào nm được thì thôi.

III. Project cui khóa : Mi bn hoc mi nhóm s phi làm thành công 1 project đ áp dng nhng gì đã hc được. Ý tưng project này s là t do, các bn có quyn t suy nghĩ hoc có th ly t đ án tt nghip các bn đang làm. Đương nhiên project này s được hướng dn nhit tình đến khi nào thành công.

IV. Thiết b thc hành : Nếu không có gì thay đi thì các bn s thc hành da trên kit marsboard freescale imx6dual đưc cung cp min phí trong sut quá trình hc ( http://www.embest-tech.com/shop/star/marsboard.html) . Mc đích là vì mình s hn chế s dng nhng hardware không có tính ph biến trong các công ty bên ngoài

 

V. Ni dung chương trình :

1. Gii thiu v embedded linux platform :

 • Gii thiu v linux.
 • So sánh thế mnh và các ng dng thc tin.
 • Các lnh cơ bn hay s dng, user, group,.

2.Tìm hiu tng quan v kit marsboard imx6, các cách np và boot linux.

3. Kiến trúc nn tng embedded linux :

 • u-boot, device tree, kernel, rootfs.
 • Giới thiệu các tập lệnh và hệ thống file, cấu trúc thư mục trên linux
 • Cách viết và biên dịch chương trình trên linux với trình biên dịch
 • Cách tạo Makefile trên linux
 • ……………

4. Yocto Project for embedded linux :

 • Gii thiu v công c yocto project và cách ng dng đ build linux :
 • Setup yocto enviroment trên ubuntu.
 • Cách customize và build u-boot, device tree, kernel, rootfs
 • Cách np và boot linux yocto cho marsboard.

5. Basic device driver :

 • Cách viết 1 device driver đơn gin.
 • Cách build device driver thông qua makefile.
 • Cách load driver vào linux kernel.
 • Cách giao tiếp vi driver t userspace.
 • Thc thành làm vic vi các driver như : gpio, uart, spi, i2c,….

6. Qt/QML Programming basic :

 • Hưng dn cách build và khi to môi trưng Qt t qt-everywhere-opensource.
 • Cách build và load chương trình Qt sau đó chy trên board.
 • Hương dn lp trình Qt/C++ cơ bn.
 • Thc hành viết chương trình ng dng Qt đ giao tiếp vi device driver.

7. Đ án cui khóa :

 • Chn đ tài và hưng dn các bưc thc hin đ hoàn thành.
 • Bo v project cui khóa sau khi hoàn thành.

Trên đây ch là nhng ni dung mang tính tham kho, trong quá trình hc có th s b sung thêm nhng ni dung khác nếu cn thiết. Các bn có th góp ý đ nâng cao thêm cht lượng.

Cui cùng s là hc phí và đa đim hc :

 • Hc phí : 2,8 triu
 • Đa đim : Q.Tân Bình, TPHCM (có thể chuyển qua Gò Vấp hoặc Bình Thạnh nếu các bạn ở xa không đi được, sẽ thông báo cụ thể qua mail sau)
 • Thi gian khai ging d kiến : 01/10/2017 (hoặc sớm hơn khi đủ số lượng)
 • Đ đăng ký tham gia, mi bn click vào link sau : Phiếu Đăng Ký Tham Gia
 • Website :  http://hethongnhung.com ;  http://laptrinhnhung.com

Một số  hình ảnh của các khóa học trước :

1
356smarthome_linux

7Leave a comment

Trackbacks/Pingbacks

 1. Hướng dẫn build linux với yocto project cho board beaglebone black, linux kernel 4.5.7 | Embedded System - August 6, 2016

  […] cho beaglebone black, đồng thời cũng là bài bổ sung cho các bạn đang học lớp Basic Embedded Linux Training. Hiện tại kernel tạo ra với yocto này có version là […]

Leave a Comment